Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Stanowisko ds. księgowości podatkowej i windykacji należności

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i windykacji należności

E-mail: kasa@pogorzela.pl
Telefon: 65 573 46 20

Do zadań stanowiska ds. księgowości podatkowej należy w szczególności:

1/ prowadzenie w ksiegach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatkow i opłat,

2/ kontrola terminowej wpłaty naleznosci przez podatników i inkasentów,

3/ terminowe podejmowanie czynności zmierzajacych do zastosowania środków egzekucyjnych takich jak upomnienia, tytuły wykonawcze,

4/ zwracanie i zaliczanie nadpłat,

5/przeprowadzenie rozliczenia rachunkowo-kasowego inkasentów,

6/sporządzenie sprawozdań,

7/ wystawienie pokwitowań na wypłaty podatkowe dokonywane w kasie Urzędu,

8/ ustalenie na podstawie ewidencji księgowej i otrzymanych informacji, danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń o wysokości zaległosci podatkowej,

9/wydawanie zaświadczeń: - o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości, - o wysokosci zaległości podatkowych podatnika, - o wysokości zaległości zbywającego, - o wysokości zobowiązań spadkodawcy,

10/ sporządzenie wniosków do właściwego Sądu Rejonowego - Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis do Księgi Wieczystej hipoteki przymusowej dla zabezpieczenia należności podatkowych.
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-11-07
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje