Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Podatki » WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ UJAWNIONYCH ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ UJAWNIONYCH ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH


WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatku,
2. Dowód osobisty do wglądu.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
St. ds. księgowości podatkowej i windykacji
Złożenie dokumentów: Parter, Pokój nr 1
Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 1 lub wysyłka pocztą – listem poleconym za dowodem doręczenia.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ podatkowy rozpatruje wniosek wraz z uzasadnieniem i wydaje zaświadczenie.

OPŁATY
1. Opłata skarbowa - 21,00 zł (opłatę wnosi się w momencie złożenia podania)
2. Za pełnomocnictwo – 17,00 zł
Wpłat można dokonać:
- w kasie Urzędu pok. Nr 1,
- na konto UM w PBS O/Pogorzela nr 56 8678 0005 0030 0300 1081 0001,
- za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.
Wyłączenia i zwolnienia z opłaty skarbowej określone zostały w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej.

TRYB ODWOŁAWCZY
Na odmowę wydania zaświadczenia , lub zaświadczenia o żądanej treści służy zażalenie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli, który wydał postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, w terminie 7 dni o dnia doręczenia postanowienia stronie

DODATKOWE INFORMACJE
Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
Zaświadczenie wydaje się jeżeli:
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
2) osoba ubiegająca się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.
Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy.
Osoba do kontaktu: Violetta Borek, tel. 65 573-46-20 w.220


________________________________________
PODSTAWA PRAWNA
- Art. 306 a i 306 e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa DZ.U . z 2012 r. poz. 749 z zm.).
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r, w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (DZ.U. z 2011r. Nr 293, poz. 1726)


DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2013Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Podatki
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Barbara Wroniak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2014-03-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-12-28
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional