Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Podatki » STWIERDZENIE WYSOKOŚCI NADPŁATY W PODATKU

STWIERDZENIE WYSOKOŚCI NADPŁATY W PODATKUWYMAGANE DOKUMENTY
• Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku z jednoczesnym wskazaniem jej zwrotu lub zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań (należy zaznaczyć rodzaj podatku).
Przy wskazaniu o zwrot należy podać numer konta na które ma być dokonany zwrot.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
St. ds. księgowości podatkowej i windykacji
Złożenie dokumentów: Parter, Pokój nr 1
Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 1lub wysyłka pocztą – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie następuje bez zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.
Nadpłata podlega zwrotowi w sytuacji, gdy podatnik nie ma zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych. W takiej sytuacji można wskazać we wniosku , że chcemy, aby podatek był zaliczony na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
Przykładowo, jeśli wniosek o stwierdzenie nadpłaty dotyczy rozliczenia za kwiecien, to można wnioskować o zaliczenie nadpłaty na poczet rozliczenia danego podatku za maj.
Nadpłata podlega zwrotowi w terminie:
30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę lub określającej wysokość nadpłaty.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ podatkowy rozpatruje złożony wniosek i wydaje decyzję. Decyzję, wraz z uzasadnieniem, doręcza się wnioskodawcy na piśmie.

OPŁATY
Nie dotyczy

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli, który wydał decyzję, w terminie 14 dni o dnia doręczenia postanowienia stronie

DODATKOWE INFORMACJE
Zgodnie z art. 72, § 1 Ordynacji podatkowej za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku.

Osoba do kontaktu: Violetta Borek, tel. 65 573-46-20 w220
________________________________________
PODSTAWA PRAWNA
Art. 73 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (DZ. U. z 2012r. poz.749 .z zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2013Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Podatki
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Barbara Wroniak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2014-03-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-12-28
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional