Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy

E-mail: finanse@pogorzela.pl
Telefon: 65 573 46 20

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
2) kierowanie pracą Referatu Finansowego,
3) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
4) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
5) współdziałanie w opracowywaniu budżetu,
6) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
7) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Pogorzela
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-08-21
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje