Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Stanowisko ds. organizacji i kadr

Stanowisko ds. organizacji i kadr

E-mail: sekretariat@pogorzela
Telefon: 65 573 46 20

1.     Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji oraz ich ewidencjonowanie.

2.     Prowadzenie zbiorów aktów prawnych.

3.     Obsługa centrali telefonicznej , faksu i radiotelefonu.

4.     Obsługa techniczno-biurowa narad i zebrań organizowanych przez burmistrza .

5.     Przygotowanie dokumentacji związanej z zawieraniem umów o pracę z pracownikami urzędu , pracownikami robót publicznych i interwencyjnymi.

6.     Przygotowywanie dokumentacji związanej z awansowaniem i nagradzaniem.

7.     Prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu, pracowników robót publicznych, interwencyjnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

8.     Prowadzenie spraw z zakresu BHP , rejestru wypadków oraz spraw socjalnych.

9.     Prowadzenie książki wyjść i wyjazdów służbowych.

10.   Prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy oraz szkoleniem i podnoszeniem kwalifikacji.

11.   Współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii wyborczej ( sejmu, senatu, rady gminy, burmistrza).

12.   Prowadzenie spraw z zakresu sprawozdawczości z zakresu spraw osobowych.

13.   Prowadzenie sprawozdawczości z PFRON.

14.   Prowadzenie kancelarii urzędu.

15.   Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

16.   Prowadzenie rejestru zarządzeń burmistrz jako organu gminy i jako kierownika jednostki.

17.   Prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych, ich zamawianie i likwidacja.

18.   Przygotowywanie dokumentacji emerytalno - rentowej pracowników urzędu.

19.   Prowadzenie archiwum zakładowego.

20.   Sporządzanie zeznań świadków.

21.   Zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe i kancelaryjne oraz prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu materiałów biurowych.

22.   Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw.

23.   Kompletowanie spraw z zakresu kapitału początkowego pracowników urzędu.

24.   Prowadzenie biblioteki urzędu.

25.   Prowadzenie książki kontroli.

26.   Prenumerata czasopism.

27.   Przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy.

28.   Współudział z inspekcją pracy.

29.   Prowadzenie ewidencji czasu pracy.

30.   Inne sprawy zlecone przez burmistrza i sekretarza gminy.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2019-01-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-02-21
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje