Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy

E-mail: sekretarz@pogorzela.pl
Telefon: 65 573 46 20

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
2) opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,
3) opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
4) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
5) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
6) nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Burmistrza,
7) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
8) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i  zakupem środków trwałych,
9) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami, ewidencja czasu pracy pracowników,
10) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
11) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
12) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-30
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje