Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Stanowisko ds. funduszu sołeckiego i pozyskiwania środków zewnętrznych

Stanowisko ds. funduszu sołeckiego i pozyskiwania środków zewnętrznych

E-mail: funduszsolecki@pogorzela.pl
Telefon: 65 573 46 20

  1. Ustalenie (po zasięgnięciu opinii powiatowego inspektora) szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

a/ wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

b/ rodzaju urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz innych terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

c/ wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.   

  1. Prowadzenie spraw z zakresu udzielania zezwoleń innym podmiotom niż jednostki organizacyjne na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.
  2. Przygotowanie i prowadzenie inwestycji w sprawie gospodarki wodno – ściekowej i gospodarki odpadami.
  3. Wydawanie zezwoleń z zakresu opiniowania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
  4. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem, wdrażaniem i rozliczaniem funduszy zewnętrznych.
  5. Opracowywanie programów pod kątem pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł finansowania.
  6. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
  7. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań.
  8. Wdrażanie, realizowanie, rozliczanie, monitorowanie funduszu sołeckiego i współpraca w zakresie realizacji tego zadania z jednostkami pomocniczymi gminy oraz księgowością urzędu.Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Autor informacji: Jerzy Hejduk
Informację wprowadził: Jacek Pogorzela
Opublikowany dnia: 2014-08-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-12-16
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje