Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

E-mail: ---
Telefon: 65 573 46 20

1.      Obsługa Urzędu z zakresu wydatków i kosztów:

-      księgowanie wydatków i kosztów budżetowych w urządzeniach syntetycznych urzędu:

a/  dziennik główny

b/ ewidencja

2.         Sporządzanie sprawozdań miesięcznych i kwartalnych Urzędu Miejskiego w programie BESTIA.

3.         Wprowadzanie i aktualizowanie planów wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego do programu BESTIA.

4.         Współdziałanie ze skarbnikiem w opracowaniu sprawozdań finansowych i bilansów.

5.         Sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym oraz dokonywanie dekretacji dokumentów księgowych.

6.         Prowadzenie ksiąg środków trwałych oraz wszystkich czynności z nimi związanych.

7.         Prowadzenie ksiąg rachunkowych projektów systemowych.

8.         Prowadzenie funduszu socjalnego.

9.         Współpraca w przygotowywaniu materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy.

10.     Przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości.

11.     Sprawowanie kontroli nad prawidłowym i terminowym rozliczaniem podmiotów z przyznanych dotacji oraz rozliczanie otrzymanych przez Urząd dotacji.

12.     Współdziałanie z innymi stanowiskami pracy Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Gminy, organami administracji samorządowej i rządowej w ramach powierzonego zakresu zadań.

13.     Sporządzanie zarządzeń kierownika jednostki w zakresie swoich zadań.

14.     Inne sprawy zlecone przez burmistrza, sekretarza i skarbnika gminy.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2019-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-03-05
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje