Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

E-mail: usc@pogorzela.pl
Telefon: 65 573 46 20, 65 573 46 94

Do zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1) potwierdzenie wyboru nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone   z małżeństwa,
2) przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
3) przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
4) przyjmowanie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński,
5) przyjmowanie oświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu
6) przyjmowanie oświadczeń o stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
7) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
8) przyjmowanie wniosków o wpisanie zagranicznego aktu do polskich k.s.c.
9) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej wydawania zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
10) wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,
11)  przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka,
12) przyjmowanie protokołu zgłoszenia urodzenia dziecka,
13)  przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
14) przyjmowanie oświadczeń o powiadamianiu sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu,
15)  przyjmowanie oświadczeń o ustanawianie w sprawach o przysposobienie,
16) wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego
17)  prowadzenie stanu cywilnego w sprawach urodzeń, małżeństw i zgonów,
18) wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk,
19) współpraca z organami wojskowymi w czynnościach wynikających z wykonania powszechnego obowiązku obrony cywilnej /akcja kurierska/,
20) prowadzenie kancelarii tajnej,
21) prowadzenie ewidencji i księgowanie zasobów wieczystego użytkowania,
22) inne sprawy zlecone przez burmistrza i sekretarza gminy.

 

 
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-10-15
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje