Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

E-mail: usc@pogorzela.pl
Telefon: 65 573 46 20, 65 573 46 94

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególnosci:

1) rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
2) sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
3) sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
4) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
5) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
6) stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa, wskazywania kandydata na opiekuna prawnego,
7) wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu.Informacje powiązane:
Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Pogorzela
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-12-16
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje