Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » ZAWIADOMIENIE o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

ZAWIADOMIENIE o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Numer dokumentu: 1
Rok: 2012

Pogorzela, dnia 19-07-2012


OŚ.6220.05.01.2012ZAWIADOMIENIE

o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Burmistrz Pogorzeli
ZAWIADAMIA

że w dniu 19 lipca 2012r. została wydana Decyzja nr OŚ.6220-04/01/12 określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie istniejącego punktu skupu złomu w m. Pogorzela przy ul. Gostyńskiej 18 na działkach nr 62/3 i 63/3”.

Inwestor: Zenon Hojny zamieszkały przy ul. Poznańskiej 20a, 63-820 Piaski

Z treścią Decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, pokój nr 6 w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. , zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej Decyzji.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Barbara Szymczak-Figielek
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2012-07-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-07-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie