OGŁOSZENIE o wydaniu decyzji w której umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Pogorzela, dnia 25 listopada 2009r.

OŚ.7624- 03/04/09OGŁOSZENIE
o wydaniu decyzji w której umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 75 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Pogorzeli podaje do publicznej wiadomości , że w dniu 25 listopada 2009r. wydał decyzję w której umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu odpływowego z OŚ Pogorzela na działce nr 790 oraz nr 789/4, wszczęte na wniosek Inwestora: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63 – 200 Piaski.
Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.
Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, ul. Rynek 1, biuro nr 6.


Umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 25.11 2009 r.

Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2009-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional