KIEROWNIK Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli Ogłasza nabór na wolne stanowisko : referent ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego


OGŁOSZENIE O NABORZE

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pogorzeli
63-860 Pogorzela ul. Rynek 1

Ogłasza nabór na wolne stanowisko :

referent ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Kandydat na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego :
a/ powinien posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku,
b/ powinien posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
c/ powinien posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
d/ nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
e/ powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią.Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie między innymi:
 Wydawanie i przyjmowanie skompletowanych dokumentów dotyczących świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego ;
 Na podstawie skompletowanych dokumentów przygotowywanie decyzji administracyjnych;
 Naliczanie świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 Przygotowywanie dokumentacji do wypłaty świadczeń;
 Przygotowywanie sprawozdań;
 Współdziałanie z komornikami sądowymi w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych;
 Obsługa komputera w programach związanych z realizacją świadczeń.


Wymagane kwalifikacje:
 wykształcenie co najmniej średnie ogólne lub zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań stosownie do opisu stanowiska ;
 umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy na swoim stanowisku;
 umiejętność pracy w stresie, pod presją czasu;
 konieczna znajomość Ustawy o świadczeniach rodzinnych i aktów wykonawczych do tej ustawy (z późniejszymi zmianami);
 znajomość Ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnym ;
 znajomość i stosowanie KPA;
 znajomość prawa samorządowego.


Mile widziane będą:
 doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 znajomość pracy w administracji publicznejSzukamy osoby ambitnej o nieposzlakowanej opinii, twórczej o szerokich horyzontach myślowych, bezkonfliktowej w działaniu, życzliwej, uprzejmej oraz lojalnej wobec przełożonych i współpracowników.

Szczegółowych informacji udziela Renata Sierszulska Kierownik MGOPS Pogorzela ul. Rynek 1, tel. 065 573 49 53.Oferta powinna zawierać:
 podanie o przyjecie do pracy na stanowisku referent ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 CV;
 kserokopie dyplomu;
 jeżeli kandydat posiada to listy motywacyjne, referencje;
 oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.


Oferty prosimy przesyłać na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 1
63-860 POGORZELA

lub dostarczyć do MG Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli ul. Rynek 1, pokój nr 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2008r. do godziny 15 - stejNadsyłane/dostarczane dokumenty muszą zawierać klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./”

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.Kierownik MGOPS w Pogorzeli
/ Renata Sierszulska /Autor informacji: Renata Sierszulska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2008-12-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2008-12-08 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional