Uchwała nrXXIII/154/2005Biuro nr 20 - tel. (0-prefix-65) 5734-620 wew. 24.

Formularz wniosku o wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej

W celu wyrejestrowania działalności gospodarczej należy zgłosić się osobiście w biurze nr 20 (piętro ratusza). Należy zabrać ze sobą:
- dowód osobisty,
- oryginał zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności gospodarczej.

Wniosek oraz wydana decyzja o wykreśleniu z ewidencji nie podlegają opłatom skarbowym.


Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-07-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2003-07-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional