Uchwała nrXXIII/154/2005Biuro nr 20 - tel. (0-prefix-65) 5734-620 wew. 24.

Formularz zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

W celu zarejestrowania działalności gospodarczej należy zgłosić się osobiście z dowodem osobistym i wypełnionym formularzem w biurze nr 20 (piętro ratusza) -tel. (0-prefix-65) 5734-620 wew. 24.

Rejestracja w ewidencji działalności gospodarczej dotyczy wyłącznie osób fizycznych, w tym również tych, którzy działają na podstawie zezwolenia lub koncesji.

Opłata stała za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wynosi 100,- zł.

Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego.


Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-07-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2003-07-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional