Uchwała nrXXIII/154/2005Biuro nr 6.
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dot. budynków mieszkalnych, gospodarczych, garaży i przyłączy do tych budynków)

Wniosek należy złożyć w biurze nr 6). Do wniosku należy załączyć 3 egzemplarze mapy sytuacyjnej.

Opłaty skarbowe:
a) za wniosek 5 zł
b) za każdy załącznik do wniosku po 0,50 zł
c) za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla następujących obiektów budowlanych:

budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, przeznaczonych na działalność związaną z produkcją, handlem, administracją, rzemiosłem, wystawiennictwem, kultem religijnym - 190 zł,
budowli, o których mowa w przepisach prawa budowlanego, z wyłączeniem lokalnych inwestycji dla realizacji celów publicznych - 228 zł ,
zespołu garaży - 152 zł ,
budynków gospodarczych i garaży - 38 zł ,
pozostałych - 90 zł ,

Budynki mieszkalne są zwolnione z opłat skarbowych.


Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-07-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2003-07-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional