Uznanie żołnierza za posiadającego rodzinę na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny


I. Wymagane dokumenty:wniosek, załączniki (w zależności od sytuacji) : zaświadczenie o dochodach członków rodziny, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół dziennych, zaświadczenie z PBP o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego zasiłku przez członków rodziny, dokumenty stwierdzające tożsamość zainteresowanych osób.

II. Opłaty: nie pobiera się

III. Termin załatwienia sprawy: 14 dni

IV. Tryb odwoławczy: przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-07-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2003-07-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional