Przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa


I. Wymagane dokumenty:1. Skrócony akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub wyrok sądu stwierdzający rozwiązanie małżeństwa. 2. Dowód osobisty do wglądu.

II. Opłaty:- za przyjęcie oświadczenia  - 10,- zł,
- za każdy odpis skrócony    - 15,- zł

III. Termin załatwienia sprawy:Od ręki

IV. Tryb odwoławczy:Nie przysługuje.

V. Uwagi:Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa można złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.


Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-09-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2003-09-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional