Oświadczenie o uznaniu dziecka


I. Wymagane dokumenty:1. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka.
2. Dowody osobiste rodziców do wglądu.

II. Opłaty:Nie pobiera się

III. Termin załatwienia sprawy:Od ręki

IV. Tryb odwoławczy:Nie przysługuje

V. Uwagi:Uznać można dziecko, które nie pochodzi z małżeństwa lub w stosunku do którego zostało zaprzeczone ojcostwo.
Do uznania wymagana jest zgoda matki dziecka, a jeśli jest ona małoletnia - zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka. Jeżeli ojciec dziecka jest małoletni, do uznania jest potrzebna zgoda jego opiekunów prawnych.
Dziecko, które ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na uznanie.


Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-09-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2003-09-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional