Lista spraw jakie można załatwić petent w jednosceLista spraw jakie może załatwić petent w jednostce:


I.
Nazwa sprawy: wydanie legitymacji szkolnej:

nazwa stanowiska, która załatwia tę sprawę: sekretariat , sekretarz szkoły;

imię i nazwisko osoby, która załatwia sprawę: Elżbieta Gruchociak;

podstawa prawna załatwianej sprawy: par.15 rozporządzeniaMENiS z dnia 14.03.2005 ( Dz.U. 2005/58/504, 67/585) w sprawie z zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, duplikatów także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności;

0pis procedury: uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną po dostarczeniu jednej fotografii o wymiarach 30x42mm;wymagane dokumenty: akt urodzenia dziecka;

formularz i wniosek: brak; 

opłaty: brak;

 termin załatwienia sprawy: dwa tygodnie;

informacje o trybie odwoławczym: brak;


II. 
Nazwa sprawy: wydanie legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego:
nazwa stanowiska, która załatwia tę sprawę: sekretariat , sekretarz szkoły;
imię i nazwisko osoby, która załatwia sprawę: Elżbieta Gruchociak; d)podstawa prawna załatwianej sprawy: par.15 rozporządzenia MENiS z dnia 14.03.2005 ( Dz.U. 2005/58/504, 67/585) w sprawie z zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, duplikatów także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności;

0pis procedury: dziecko niepełnoprawne przyjęte do oddziału przedszkolnego w szkole otrzymuje legitymacje przedszkolną po  dostarczeniu jednej fotografii o wymiarach 30x42mm;

wymagane dokumenty: akt urodzenia dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności;

 formularz i wniosek: załącznik nr 1

opłaty: brak;

termin załatwienia sprawy: dwa tygodnie;

informacje o trybie odwoławczym: brak;III. 
Nazwa sprawy: wydanie duplikatu legitymacji szkolnej;
nazwa stanowiska, która załatwia tę sprawę: sekretariat , sekretarz szkoły;

imię i nazwisko osoby, która załatwia sprawę: Elżbieta Gruchociak;

podstawa prawna załatwianej sprawy: par.11 ust. 13 Rozporządzenia MENiS z dnia 14.03.2005 ( Dz.U. 2005/58/504, 67/585) w sprawie z zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, duplikatów także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności;

0pis procedury: uczeń lub rodzic (prawny opiekun) po zagubieniu legitymacji szkolnej lub jej zniszczeniu powiadamia o tym sekretarza szkoły i dostarcza jedną fotografię o wymiarach 30x42mm;

wymagane dokumenty: brak

formularz i wniosek: załącznik nr 2
opłaty: równa kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia podpisu ( 4,00 zł) ;
termin załatwienia sprawy: dwa tygodnie;
informacje o trybie odwoławczym: brak;


IV.
Nazwa sprawy: wydanie duplikatu legitymacji przedszkolnej j dla dziecka niepełnosprawnego:

nazwa stanowiska, która załatwia tę sprawę: sekretariat , sekretarz szkoły;

imię i nazwisko osoby, która załatwia sprawę: Elżbieta Gruchociak;

podstawa prawna załatwianej sprawy: par.11 ust. 14 Rozporządzenia MENiS z dnia 14.03.2005 ( Dz.U. 2005/58/504, 67/585) w sprawie z zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, duplikatów także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności;
0pis procedury: rodzic (prawny opiekun) po zagubieniu legitymacji szkolnej przez ucznia lub jej zniszczeniu powiadamia o tym sekretarza szkoły i dostarcza jedną fotografię o wymiarach 30x42mm;
wymagane dokumenty: brak;
formularz i wniosek: załącznik nr 3
opłaty: równa kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia podpisu ( 4,00 zł) ;
termin załatwienia sprawy: dwa tygodnie;
informacje o trybie odwoławczym: brak;


V.
a) Nazwa sprawy: wydanie duplikatu świadectwa szkolnego:
b) nazwa stanowiska, która załatwia tę sprawę: dyrektor szkoły
c)imię i nazwisko osoby, która załatwia sprawę: mgr Włodzimierz Kogut
d) podstawa prawna załatwianej sprawy: par.11 Rozporządzenia MENiS z dnia 14.03.2005 ( Dz.U. 2005/58/504, 67/585) w sprawie z zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, duplikatów także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności;
e) 0pis procedury: w przypadku utraty oryginału świadectwa uczeń może wystąpić do szkoły, która wydała ten dokument z pisemnym wnioskiem do dyrektora o wydanie duplikatu świadectwa;
f)wymagane dokumenty: dowód tożsamości
g) formularz i wniosek: załącznik nr 4
h)opłaty: równa kwocie opłaty skarbowej legalizacji dokumentu ( 19,00 zł) ;
i) termin załatwienia sprawy: dwa tygodnie;
j)informacje o trybie odwoławczym: odwołanie do Burmistrza Pogorzeli w terminie 14 dn.

Załącznik Nr 1


…………………………                                                                                                                 …………………………………
(imię i nazwisko)                                                                                                                        ( miejscowość i data)
………………………….

…………………………
(adres)

                                                                                                                                              Dyrektor
                                                                                                                                 Szkoły Podstawowej
                                                                                                                                        w PogorzeliZwracam się z prośbą o wydanie legitymacji przedszkolnej dla  dziecka niepełnosprawnego dla ……………………………………..
                                                                                                                                                      (imię i nazwisko dziecka )

ur. …………………………………………………………………………
( data i miejsce urodzenia )

uczęszczającego o do oddziału przedszkolnego w Szkole Filialnej w  ………………………….
Załącznik Nr 2


…………………………                                                                                                                        …………………………………
(imię i nazwisko)                                                                                                                                 ( miejscowość i data)
………………………….

…………………………
(adres)

                                                                                                                          Dyrektor
                                                                                                               Szkoły Podstawowej
                                                                                                                      w PogorzeliZwracam się z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej  dla ……………………………………………………………………………….
                                                                                                                 (imię i nazwisko dziecka )

ur. ………………………………………………………………………………
( data i miejsce urodzenia )

z powodu ………………………………………………………………………
Załącznik Nr 3


…………………………                                                                                                        …………………………………
(imię i nazwisko)                                                                                                             ( miejscowość i data)


………………………….

…………………………
        (adres)

                                                                                                                                           Dyrektor
                                                                                                                               Szkoły Podstawowej
                                                                                                                                        w PogorzeliZwracam się z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji  przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego

dla ……………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka )

ur. ………………………………………………………………………………
( data i miejsce urodzenia )

z powodu ………………………………………………………………………

Załącznik Nr 4


…………………………                                                                                                               …………………………………
(imię i nazwisko)                                                                                                                          ( miejscowość i data)


………………………….
(data urodzenia)


…………………………
(adres)

                                                                                                                          Dyrektor
                                                                                                       Szkoły Podstawowej
                                                                                                                       w PogorzeliZwracam się z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego.

Informuję, że szkołę podstawową ukończyłem w roku ………

 

 

 

 

 


Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2005-03-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2005-10-26
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional