Obwieszczenie


 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza  Pogorzeli

z dnia 19  września 2006 r.

         Stosownie do art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998roku Ordynacja Wyborcza do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw / Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami/ oraz uchwały Nr XXXVIII/208/02 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 maja 2002r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze na terenie Miasta i Gminy Pogorzela, podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych do Rady Miejskiej w Pogorzeli w wyborach   zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Część miasta Pogorzela

ulice:

Rynek

Krobska

Krotoszyńska

Wiosny Ludów

Wałowa

Błonie

Szpitalna

Żeromskiego

Glinki

Polna

Bolesława Prusa

Słowackiego

Agronomówka-Bielawy Pog. nr 9

3

2

Część miasta Pogorzela

ulice:

Gostyńska

Dworzec

Parkowa

Rycerska

Ułańska

56 Pułku Piechoty

Spółdzielcza

Kotkowiaka

Plac Powstańców Wlkp.

Koźmińska

Krótka

Słoneczna

Zielona

Armii Poznań

Borecka

Szarych Szeregów

Bohaterów Westerplatte

Międzyborze nr. 3-7

Taczanówko

3

3

Bułaków

1

4

Kaczagórka

Międzyborze nr. 1-2

1

5

Małgów Stawy

1

6

Kromolice

1

7

Wziąchów

Nowiny

Paradów

1

8

Głuchów

1

9

Łukaszew

Ochla

Józefów Ochelski

Głuchów nr. 65A, 66, 69, 69A, 69B, 81.

1

10

Elżbietków

Bielawy Pogorzelskie nr. 1-8

1

11

Gumienice

Dobra Pomoc

1

 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli ul. Rynek 1, pok. Nr 17.

                                                                                                                                                                                                         Burmistrz Pogorzeli

                                                      /-/ Zdzisław Kowalczyk


Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2006-09-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-10-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional