ZGŁOSZENIE UTRATY DOWODU OSOBISTEGO


WYMAGANE DOKUMENTY
 Pisemne zawiadomienie o utracie dowodu osobistego, przedkładane osobiście
Załączniki:
 Inny posiadany dokument ze zdjęciem do ustalenia tożsamości

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
St. ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój nr 15
Odbiór dokumentów: I piętro, pokój nr 15

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
niezwłocznie

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego
Unieważnienie dowodu w systemie wydawania dowodów osobistych

OPŁATY
Czynność nie podlega opłatom
TRYB ODWOŁAWCZY
Nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE
• Utratę dowodu osobistego należy zgłosić osobiście, niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu w urzędzie gminy a za granicą w urzędzie konsularnym
• Zaświadczenie o utracie dowodu ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego
• W przypadku utraty dowodu należy niezwłocznie złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu
• W przypadku odnalezienia dowodu osobistego po zgłoszeniu jego utraty, należy niezwłocznie przekazać do gminy
• Odnalezione dowody osobiste podlegają unieważnieniu
• Nie ma możliwości cofnięcia czynności unieważnienia dowodu osobistego

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r.o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U.z 2006r. Nr 139, poz,993 ze zm.)


DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2013

Autor informacji: Monika Zybała
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-11-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional