ZAŚWIADCZENIE Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI


WYMAGANE DOKUMENTY
 Wniosek (druk) na wydanie zaświadczenia
Załączniki:
 Dowód opłaty skarbowej
 Dowód osobisty

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
St. ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój nr 15
Odbiór dokumentów: I piętro, pokój nr 15

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie
Zgodnie z prawem 7 dni

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie zaświadczenia

OPŁATY
17,00 zł
Wpłata na konto: 56 8678 0005 0030 0300 1081 0001
Wpłaty dokonywane w kasie – bez dodatkowych opłat

TRYB ODWOŁAWCZY
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia
DODATKOWE INFORMACJE
Zaświadczenie wydaje się w przypadku gdy dotyczy danej osoby.
Osoba ubiegająca się o zaświadczenie ze względu na interes prawny winna okazać : wezwanie sądu, prokuratury, komornika lub innych organów państwowych
Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia dla celów m.in. szkolnych, alimentacyjnych, rentowych, pracowniczych

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r.o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U.z 2006r. Nr 139, poz,993 ze zm.)
Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego(Dz.U. z 2013r. poz. 267)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2013

Pliki do pobrania:

Autor informacji: Monika Zybała
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-11-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional