ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY


WYMAGANE DOKUMENTY
 Wypełniony formularz – druk meldunkowy
 Paszport lub inny dokument podróży zaopatrzony w ważną wizę, albo ważny paszport bez wizy dla obywateli państw, z którymi zawarto porozumienie o ruchu bezwizowym


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
St. ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój nr 15
Odbiór dokumentów: I piętro, pokój nr 15

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Od ręki

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Poświadczenie zameldowania

OPŁATY
Nie podlega opłacie

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje

DODATKOWE INFORMACJE
Przy zameldowaniu cudzoziemca właściciel jest zobowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt czasowy oraz przedłożyć do wglądu dokument zaświadczający o tytule prawnym do lokalu

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r.o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U.z 2006r. Nr 139, poz,993 ze zm.)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2013


Autor informacji: Monika Zybała
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-11-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional