ZAMELDOWANIE (WYMELDOWANIE) NA POBYT STAŁY


WYMAGANE DOKUMENTY
 Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego”
 Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu osoby zgłaszającej zameldowanie, lub osoby, w której lokalu następuje zameldowanie
Załączniki:
 Dowód osobisty do wglądu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
St. ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych
Złożenie dokumentów: I piętro , pokój nr 15
Odbiór dokumentów: I piętro, pokój nr 15

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
bez zbędnej zwłoki

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie dokumentu potwierdzającego zameldowanie

OPŁATY
Nie podlega

TRYB ODWOŁAWCZY
brak

DODATKOWE INFORMACJE
Dokumentem potwierdzającym prawo do lokalu może być np.: decyzja o przydziale, umowa najmu, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny
Osoba, w której lokalu następuje zameldowanie powinna być obecna przy zgłoszeniu zameldowania.
W przypadku osobistego wymeldowania z poprzedniego miejsca zameldowania, na terenie innej Gminy, wymagane jest zaświadczenie o wymeldowaniu z Urzędu w którym to miało miejsce.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r.o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U.z 2006r. Nr 139, poz,993 ze zm.)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2013


Autor informacji: Monika Zybała
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-11-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional