WYDANIE, WYMIANA ORAZ UNIEWAŻNIENIE DOWODU OSOBISTEGO


WYMAGANE DOKUMENTY
 Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Załączniki:
 Dwa zdjęcia (z lewym półprofilem z widocznym uchem, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami)
 Odpis aktu urodzenia lub małżeństwa /oryginał/
 Dotychczasowy dowód OSOBISTY

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
St. ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój nr 15
Odbiór dokumentów: I piętro, pokój nr 15.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie dokumentu

OPŁATY
Nie obowiązują
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji o odmowie wydania dowodu rozpatruje Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli

DODATKOWE INFORMACJE
Odpisy aktów stanu cywilnego nie muszą być składane, jeżeli urodzenie lub małżeństwo zostało zarejestrowane w USC Pogorzeli
- Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla małoletniego w wieku do 13 lat składają oboje rodzice
- wniosek o wydanie dowodu dla małoletniego powyżej 13 lat składa jeden z rodziców
- przy składaniu wniosku wymagana jest obecność małoletniego powyżej 5 lat
Odbiór dowodu wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy
Dowody osobiste podlegają wymianie w przypadkach:
• Upływu terminu ważności
• Zmiany danych osobowych
• Zmiany adresu
• Uszkodzenia

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.z 2006r Nr 139 poz.993 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami)
DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2013


Autor informacji: Monika Zybała
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-11-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional