ZGŁOSZENIE ZGONU


WYMAGANE DOKUMENTY
• karta zgonu wystawiona przez szpital lub lekarza oraz dowód osobisty osoby zmarłej,
• dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon– do wglądu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
Złożenie dokumentów: Piętro, Pokój nr 15
Odbiór dokumentów: Piętro, Pokój nr 15

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie Aktu zgonu

OPŁATY
Zgłoszenie oraz trzy odpisy aktu zgonu zwolnione są od opłaty skarbowej.

Dodatkowe odpisy podlegają opłacie:
• odpis skrócony: 22zł
• wielojęzyczny odpis skrócony: 22zł
• odpis zupełny: 33 zł
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, wnioski i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłatę można uiścić w Kasie Urzędu Miejskiego
Płatność można również dokonywać przelewem na rachunek bankowy UM 56 8678 0005 0030 0300 1081 0001
Prosimy jednakże o niedokonywanie opłaty skarbowej przed złożeniem podania

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE
Osoby występujące z wnioskiem o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zezwoleń, dokonanie czynności urzędowych obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.
Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany jest przekazać organowi podatkowemu informacje o nieziszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.

PODSTAWA PRAWNA
• Art. 64-69 ustawy z dnia 29 września 1986 r. (t. j. Dz. U. z 2011 r. , Nr 212, poz. 1264)
• Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zmianami),
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami).

UWAGA
Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
- małżonek lub dzieci zmarłego,
- najbliżsi krewni lub powinowaci,
- osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
- osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
- administrator domu, w którym nastąpił zgon,
- szpital, jeżeli zgon nastąpił w szpitalu.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2013

Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-11-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional