PROSTOWANIE / UZUPEŁNIANIE AKT STANU CYWILNEGO


WYMAGANE DOKUMENTY
• wypełniony wniosek
(Wnioskodawcą może być osoba, której akt stanu cywilnego dotyczy lub osoba, która wykaże interes prawny)
• dokument tożsamości wnioskodawcy
• odpis zupełny aktu stanu cywilnego stanowiący podstawę do sprostowania/uzupełnienia (dotyczy aktów zarejestrowanych poza gminą Pogorzela)
• inne dokumenty (zagraniczne odpisy aktów stanu cywilnego wraz z ich tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
Złożenie dokumentów: Piętro, Pokój nr 15
Odbiór dokumentów: Piętro, Pokój nr 15

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni w przypadku przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji w żądanej sprawie lub decyzja odmowna

OPŁATY
Decyzja – 39 zł.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłatę można uiścić w Kasie Urzędu Miejskiego
Płatność można również dokonywać przelewem na rachunek bankowy UM 56 8678 0005 0030 0300 1081 0001
Prosimy jednakże o niedokonywanie opłaty skarbowej przed złożeniem podania

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronie/stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

DODATKOWE INFORMACJE
brak

PODSTAWA PRAWNA
• Art. 28, 36 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zmianami),
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2013


Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-11-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional