Stanowisko d/s Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych

Telefon: 5734620

Stanowisko d/s świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych:
1/ naliczanie i księgowanie stawek czynszów i opłat za lokale mieszkalne i użytkowe,
2/ prowadzenie kart magazynowych,
3/ wystawianie faktur za dzierżawione lokale użytkowe o obiekty usytuowane na gruntach gminnych (wieże telefoni komórkowej itp.),
4/ prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych:
- zasiłek rodzinny,
- dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
- samotnego wychowania dziecka,
- kształcenia i rechabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
5/ świadczenia opiekuńcze:
- zasiłek pielęgnacyjny,
- świadczenia pielęgnacyjne,
6/ wszystkoe sprawy zlecone przez Burmistrza, Sekretarza Gminy i Kierownika Referatu.

Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-06-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional