Strategia Rozwoju Gminy Pogorzela na lata 2008-2020

Okres: -

Uchwała Nr XVII/120/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 04 lipca 2008r.

w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Pogorzela.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje do realizacji Strategię Rozwoju Gminy Pogorzela na lata 2008 - 2020 dla Gminy Pogorzela stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Autor informacji: Krzysztof Surma
Informację wprowadził: 7
Opublikowany dnia: 2008-07-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-08-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional