O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Pogorzeli z dnia 7 września 2011 r.


O B W I E S Z C Z E N I E
 Burmistrza Pogorzeli
z dnia 7 września 2011 r.
            Na podstawie art. 16 §1 i art. 61a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 212 poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały Zarządu Miasta i Gminy w Pogorzeli z dnia 11 września 1998r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia na obszarze Miasta i Gminy Pogorzela głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w dniu 11 października 1998 r., podaję do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych , o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października2011r.

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

   1

Pogorzela miasto, Agronomówka Bielawy Pogorzelskie 9, Międzyborze nr 3-9, leśniczówka Taczanówko

Przedszkole

ul. Rynek 19

Pogorzela
tel. 5734-668
   2

wieś Bułaków, wieś Kaczagórka, wieś Małgów, leśniczówka Międzyborze, Przysiółek Stawy

Dom Strażaka

Bułaków

tel. 5735-620

   3
Wieś Kromolice, przysiółek Nowiny, wieś Paradów,
 wieś Wziąchów

Wiejski Dom Kultury Kromolice

tel. 5735-866

   4

Wieś Bielawy Pogorzelskie, Leśniczówka Dobra Pomoc, wieś Elżbietków, wieś Głuchów, Przysiółek Głuchówek

wieś Gumienice, przysiółek Józefów Ochelski  wieś Łukaszew, wieś Ochla

 

Szkoła Podstawowa

ul. Parkowa

Pogorzela

tel. 5734-141

 
 

 - obwody oznaczone tym symbolem, posiadają lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 

- obwód oznaczony tym symbolem, został wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego.

 
 

                     Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w terminie do 25 września 2011 r. do Urzędu Miejskiego w Pogorzeli pokój nr 14.

                     Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 29 września 2011 r. złożyć wniosek do Burmistrza o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, do Urzędu Miejskiego w Pogorzeli pokój nr 14.

                     Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy,o której mowa wyżej, może głosować korespondencyjnie. Zgłasza ten fakt w terminie do 18 września 2011 r. do Urzędu Miejskiego w Pogorzeli pokój nr 14

Uwaga! W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

                     Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania

korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli, pokoje nr 14 i 15, telefon (65) 5734620

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 9 października 2011 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

                     Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.                                                      

 
 
                                                                                                                                                                               Burmistrz Pogorzeli
 
                                                                                                                                                                      /-/ Piotr Curyk

 


Autor informacji: Piotr Curyk
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2011-09-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional