Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Stanowisko ds. obsługi kasy i spraw finansowych

Stanowisko ds. obsługi kasy i spraw finansowych

E-mail: kasa@pogorzela.pl
Telefon: 655734620

1. Coroczne złożenie oświadczenia o odpowiedzialności materialnej za powierzone pieniądze i inne wartości.
2. Przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenia operacji kasowych.
3. Przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu wszelkich wpływów przez siebie ewidencjonowanych.
4. Odprowadzanie przyjętych sum do banku w dniu pobrania a najdalej w dniu następnym.
5. Przechowywanie gotówki w pomieszczeniu należycie zabezpieczonym,
6. dokonywanie operacji kasowych na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych.
7. Prowadzenie raportów kasowych.
8. Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania , ich ewidencja, wydawanie i rozliczanie zużycia.
9. Podejmowanie gotówki z rachunku bankowego na pokrycie określonych rodzajów wydatków.
10. Prowadzenie ewidencji dzierżaw mienia komunalnego gruntu wiejskiego, sołeckiego.
11. Księgowanie dzierżaw mienia i gruntów.
12. Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.
13. Wypłata wszelkich świadczeń pieniężnych ( dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne, zasiłki celowe, zwrot podatku akcyzowego).
14. Wypłata świadczeń z tytułu delegacji, faktur gotówkowych i wszelkich wynagrodzeń.
15. Obsługa kasy fiskalnej.
16. Sprawy związane z czynszami za lokale gminne:
a/ księgowanie wpłat czynszów za lokale mieszkalne
b/ sporządzanie sprawozdań dotyczących lokali mieszkalnych,
c/ monitorowanie terminowości wpłat czynszów za lokale mieszkalne i przekazywanie
informacji w tym zakresie stanowisku ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i
budownictwa,
d/ sporządzanie sprawozdań dotyczących lokali użytkowych.
17. Rozliczanie materiałów i wyposażenia w magazynie.
18. Inne sprawy zlecone przez burmistrza, sekretarza lub kierownika referatu.Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2018-12-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-02-21
Zmian: 0