Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Stanowisko ds. księgowości budżetowej, płac i podatku VAT

Stanowisko ds. księgowości budżetowej, płac i podatku VAT

E-mail: ksiegowosc3@pogorzela.pl
Telefon: 655734620

1.      Prowadzenie rejestrów dla celów rozliczania podatku VAT oraz sporządzanie miesięcznych deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 oraz nadzór nad centralizacją VAT.

2.      Przyjmowanie i kontrola jpk oraz deklaracji VAT – 7 od jednostek budżetowych.

3.      Obsługa programu FKB Płace i Kadry.

4.      Aktualizacja zmian w programie kadrowym dotyczących wynagrodzeń.

5.      Prowadzenie spraw z zakresu planowania, realizowania i ewidencji wydatków osobowych, dodatków od wynagrodzeń, nagród i ekwiwalentów przysługujących pracownikom.

6.      Prowadzenie analitycznej ewidencji wynagrodzeń na kartach wynagrodzeń, listach płac pracowników urzędu ( w tym pracowników zatrudnionych w ranach robót publicznych i prac interwencyjnych).

7.      Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych:

  • rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
  • naliczanie wynagrodzeń z tytułu niezdolności do pracy,
  • naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych,
  • miesięczne wprowadzanie i rozliczanie składek i świadczeń ZUS w programie Płatnik.

8.      Czynności związane z rozliczaniem z powiatowym urzędem pracy, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

9.      Naliczanie i potrącanie miesięcznych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych pracownikom i jego roczne rozliczenie.

10.  Wystawianie zaświadczeń o bieżącym wynagrodzeniu pracowników Urzędu Miejskiego.

11.  Wystawienie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników – Rp-7.

12.  Sporządzanie i terminowe przekazywanie dokumentów ( informacji, deklaracji) do PFRON.

13.  Sporządzanie sprawozdań do GUS, PUP .

14.  Wystawianie faktur sprzedażowych i not księgowych.

15.  Współpraca przy przygotowaniu materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy.

16.  Prowadzenie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego od zaległości niepodatkowych.

17.  Sporządzanie indywidualnego zestawienia zaległości niepodatkowych.

18.  Wykonywanie innych poleceń i zadań zleconych przez przełożonych nie objętych zakresem czynności.

19.  Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu: RF
Informacje powiązane:
Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Pogorzela
Opublikowany dnia: 2018-08-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-08-21
Zmian: 0