Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Stanowisko ds. księgowości budżetowej 1

Stanowisko ds. księgowości budżetowej 1

E-mail: finanse@pogorzela.pl
Telefon: 655734620

Do zadań stanowiska pracy należy w szczególności:

1.              Zabezpieczenie właściwego prowadzenia rachunkowości urzędu.

2.              Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

3.              Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

4.              Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

5.              Prowadzenie rejestrów dal celów rozliczania podatku Vat oraz sporządzanie miesięcznych deklaracji dla podatku od towarów i usług Vat-7 oraz nadzór nad centralizacją Vat.

6.              Terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.

7.              Bieżąca kontrola wykonywania budżetu urzędu.

8.              Przyjmowanie i kontrola sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy.

9.              Sporządzanie sprawozdań budżetowych miesięcznych, kwartalnych i rocznych oraz zbiorczych sprawozdań finansowych.

10.          Zabezpieczenie właściwego przechowywania dokumentów księgowych.

11.          Dokonywanie wewnętrznej kontroli referatu finansowego.

12.          Wykonywanie innych poleceń i zadań zleconych przez przełożonych nie objętych zakresem czynności, a wynikających z działalności referatu finansowego.

13.          Aktualizacja zmian w programie kadrowym dotyczących wynagrodzeń.

14.          Prowadzenie spraw z zakresu planowania, realizowania i ewidencji wydatków osobowych, dodatków od wynagrodzeń, nagród i ekwiwalentów przysługujących pracownikom.

15.          Prowadzenie analitycznej ewidencji wynagrodzeń na kartach wynagrodzeń, listach płac pracowników urzędu( w tym pracowników zatrudnionych w ranach robót publicznych i prac interwencyjnych).

16.          Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych:

·         rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,

·         naliczanie wynagrodzeń z tytułu niezdolności do pracy,

·         naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych,

·         miesięczne wprowadzanie i rozliczanie składek i świadczeń ZUS w programie Płatnik.

17.          Czynności związane z rozliczaniem z powiatowym urzędem pracy, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

18.          Naliczanie i potrącanie miesięcznych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych pracownikom i jego roczne rozliczenie.

 
Informacje powiązane:
Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2017-01-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-03-13
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje