Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa, leśnictwa i melioracji

Stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa, leśnictwa i melioracji

E-mail: rolnictwo@pogorzela.pl
Telefon: 65 573 46 20

Do zadań stanowiska ds. gospodarki gruntami, rolnictwa, leśnictwa i melioracji należy w szczegolności:

1) gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami
    zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania
    przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie
    w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie,
    w trwały zarząd oraz ich przekazywanie na cele szczególne,
2) ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
3) organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa
    użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność
    gminy,
4) nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
5) komunalizacja gruntów,
6) prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
7) tworzenie zasobu gruntów i gospodarowaniem nim - zgodnie
    z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
8) wyposażanie gruntów w urządzenie komunalne,
9) zagospodarowanie wspólnot gruntowych.
10) łowiectwo,
11) zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych,
12) pracownicze ogrody działkowe,
13) ochrona gruntów rolnych i leśnych w tym:
      a) przeznaczanie gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne
      b) wyłączanie gruntów z produkcji,
      c) rolnicze wykorzystanie gruntów,
      d) rekultywacja nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych
          i użyźnianie innych gruntów,
14) przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią,
15) nasiennictwo,
16) gospodarka wodna.
 Informacje powiązane:

- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-30
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional