Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Stanowisko ds. organizacji i kadr

Stanowisko ds. organizacji i kadr

E-mail: sekretariat@pogorzela
Telefon: 65 573 46 20

Do zadań stanowiska ds. organizacji i kadr należy w szczególności:

1) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz
    i wewnątrz Urzędu, 
2) prowadzenie ewidencji korespondencji,
3) prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz
    innych pism wpływających do Urzędu,
4) prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
5) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
6) prowadzenie archiwum zakładowego,
7) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem
    pracy oraz akt osobowych pracowników,
9) przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie
    czynności z zakresu prawa pracy,
10) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
11) kompletowanie wniosków emerytalno rentowych,
12) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym
       materiały biurowe i kancelaryjne,
13) prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
14) prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
15) stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
16) zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
17) przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji
      dotyczących bhp,
18) rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów
      dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz
      wyników badań środowiska pracy,
19) udział w dochodzeniach powypadkowych,
20) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy,
21) udział w pracy zakładowej komisji bhp.Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-30
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional