Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Stanowisko ds. obsługi rady gminy, organów samorządu i promocji gminy

Stanowisko ds. obsługi rady gminy, organów samorządu i promocji gminy

E-mail: rada@pogorzela.pl
Telefon: 65 573 46 20

Do zadań stanowiska ds. obsługi rady gminy, organów samorządu i promocji gminy należy w szczególnosci:

1) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie
    Referatami i stanowiskami materiałów dotyczących projektów uchwał
    Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady
    tych organów,
2) przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej
    komisje,
3) przekazywanie - za pośrednictwem Sekretariatu - korespondencji do i
    od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
4) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej
    komisji,
5) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z
    przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji
    i Burmistrza,
6) protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań.
7) prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i
    jej komisji,
8) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych
    przez radnych,
9) organizowanie szkoleń radnych i członków komisji Rady nie
    będących radnymi,
10) współpraca z sołtysami
11) promocja gminy.Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-30
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje