Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Radca Prawny

Radca Prawny

E-mail: ---
Telefon: 65 573 46 20

Do zadań Radcy Prawnego należy w szczególności:

1) opiniowanie pod względem formalno - prawnym projektów aktów 
    prawnych Burmistrza oraz projektów uchwał Rady Miejskiej,
2) obsługa prawna Burmistrza i komórek organizacyjnych Urzędu, jak
    również prowadzenie spraw zastępstwa sądowego i przed komisjami
    arbitrażowymi,
3) nadzór nad stosowaniem przepisów kodeksu postępowania
    administracyjnego w komórkach organizacyjnych Urzędu,
4) opiniowanie projektów umów i porozumień,
5) wydawanie opinii prawnych dot. rozwiązania z pracownikami
    stosunków pracy,
6) współdziałanie w doskonaleniu zawodowym pracowników,
7) realizacja innych zadań przewidzianych w przepisach obsługi prawnej.Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-30
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje