Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i drogownictwa

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i drogownictwa

E-mail: gkim@pogorzela.pl
Telefon: 65 573 46 20

Do zadań stanowiska ds. gospodarki komunalnej i drogownictwa należą w szczególności:

1)  tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych,
2)  prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych,
3)  prowadzenie i nadzorowanie inwestycji drogowych,
4)  prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi i ulicami miejskimi a w szczególności:
a)  przygotowanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i projektów stanowisk organów gminy dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
b)  projektowanie przebiegu dróg,
c)  budowę, modernizację i ochronę dróg,
d)  zarządzanie drogami,
e) określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
f)  koordynacje i obsługę w współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych,
5) kierowanie grupą pracowników fizycznych, wykonujących obsługę gminy w zakresie remontów budynków komunalnych, utrzymania czystości, porządku i terenów zielonych oraz kierowanie pracownikami w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, oraz osobami wykonującymi prace społecznie użyteczne jak i karę ograniczenia wolności a także nadzór nad nimi w zakresie bhp i ppoż.,
6)  inne prace zlecone przez burmistrza i sekretarza gminy. Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-29
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje