Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pogorzeli.

Uchwała Nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pogorzeli.

Numer uchwały: 6
Numer sesji: 2
Rok: 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 8 ust. 2 i art. 36 ust.1 – 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.)
Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się Burmistrzowi Pogorzeli – Piotrowi Curykowi – ubruttowione wynagrodzenie z uwzględnieniem następujących składników:

-wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 4.620,00 zł
-20 % dodatek za wysługę lat w kwocie - 924,00 zł
-dodatek funkcyjny w kwocie - 1.650,00 zł
-20 % dodatek specjalny - 1.254,00 zł
----------------------------
Razem : 8.448,00 zł

Słownie : osiem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych gr 00.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE


W związku z upływem kadencji i ponownym wyborem Piotra Curyka na Burmistrza Pogorzeli w wyborach samorządowych w dniu 21 listopada 2010 r. zachodzi konieczność ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi. Wysokości składników wynagrodzenia wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.).
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2010-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional