Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr II/5/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Międzyborze

UCHWAŁA Nr II/5/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Międzyborze

Numer uchwały: 5
Numer sesji: 2
Rok: 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zmianami)Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§1

Przeznacza się do wydzierżawienia na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w obrębie geodezyjnym Międzyborze, którą stanowi działka nr 153 o powierzchni 1,12 ha, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gostyniu KW nr PO1Y/00036185/1.

§2

Traci moc uchwała Nr XLII/265/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 października 2010r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Międzyborze.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Firma Biosphera sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o wydzierżawienie działki nr 153 w obrębie Międzyborze z zamiarem budowy na niej biogazowni i hali magazynowej na zboże. Ponieważ cel inwestycji jest zgodny z zapisami w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pogorzela, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej NR XXVIII/183/09 z dnia 17 lipca 2009 roku, Rada Miejska wyraża zgodę na wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości i zawarcie umowy dzierżawy przez Burmistrza Pogorzeli.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Andrzejewski
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2010-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional