Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr II/4/2010 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania stałych Komisji Rady i ich składów osobowych

UCHWAŁA Nr II/4/2010 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania stałych Komisji Rady i ich składów osobowych

Numer uchwały: 4
Numer sesji: 2
Rok: 2010

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 16 ust. 1, pkt. 2 i 3 oraz ust. 4 Statutu Gminy Pogorzela, Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:


§1. Powołuje się następujące stałe Komisje Rady Miejskiej w latach 2010–2014:
1. Komisję Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,
2. Komisję Spraw Społecznych.

§2. Ustala się składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Pogorzeli. Imienne składy stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1
do uchwały nr II/4/2010
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 6 grudnia 2010 r.

Skład imienny Komisji

Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa:

1/ Eugeniusz Paszkowski – przewodniczący
2/ Ireneusz Szymałka – wiceprzewodniczący
3/ Grażyna Bogusławska – członek
4/ Paweł Ciosek – członek
5/ Donata Drukarczyk – członek
6/ Cyryl Dutkowiak – członek
7/ Zdzisław Figielek – członek
8/ Krzysztof Rybka – członek


Komisja Spraw Społecznych:

1/ Maria Kaczmarek – przewodniczący
2/ Maria Pazoła – wiceprzewodniczący
3/ Ryszard Horała – członek
4/ Marian Krzekotowski – członek
5/ Barbara Owsianowska – członek
6/ Barbara Seraszek – członek 

 

U z a s a d n i e n i e

W związku z przeprowadzonymi wyborami do Rady Gminy w dniu 21 listopada 2010 roku, przepis art. 21, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 16, ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 4 Statutu Gminy Pogorzela nakazuje Radzie Miejskiej w Pogorzeli powołać ze swego grona stałe Komisje Rady Miejskiej.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2010-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional