Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr II/3/2010 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej i jej składu osobowego.

UCHWAŁA Nr II/3/2010 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej i jej składu osobowego.

Numer uchwały: 3
Numer sesji: 2
Rok: 2010

Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 16 ust. 1, pkt. 1 i ust. 4 Statutu Gminy Pogorzela, Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:


§1. Powołuje się Komisję Rewizyjną na kadencję Rady Miejskiej w latach 2010–2014.


§2. W skład Komisji wchodzą radni:
1/ Barbara Owsianowska - przewodniczący
2/ Paweł Ciosek - wiceprzewodniczący
3/ Krzysztof Rybka - członek
4/ Barbara Seraszek - członek


§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.


§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U z a s a d n i e n i e

W związku z przeprowadzonymi wyborami do Rady Gminy w dniu 21 listopada 2010 roku, przepis art. 18 a, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 16, ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 4 Statutu Gminy nakazuje Radzie Miejskiej w Pogorzeli powołać ze swego grona Komisję Rewizyjną.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2010-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional