Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr I/1/2010 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pogorzeli.

UCHWAŁA Nr I/1/2010 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pogorzeli.

Numer uchwały: 1
Numer sesji: 1
Rok: 2010

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i § 17 ust. 1 Statutu Gminy Pogorzela, Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:


§1. Stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pogorzeli na czas kadencji Rady Miejskiej w latach 2010 – 2014 Przewodniczącym Rady Miejskiej w Pogorzeli wybrany został Pan Eugeniusz Sierszulski.


§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U z a s a d n i e n i e

W związku z przeprowadzonymi wyborami do Rady Gminy w dniu 21 listopada 2010 roku, przepis art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 17 ust. 1 Statutu Gminy nakazuje Radzie Miejskiej w Pogorzeli powołać ze swego grona Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2010-11-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie