Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ. 7624-02/16/10 Z DNIA 28 stycznia 2011r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ. 7624-02/16/10 Z DNIA 28 stycznia 2011r.


Pogorzela, dnia 28.01.2011r.

OŚ.7624-02/17/10

OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ. 7624-02/16/10
Z DNIA 28 stycznia 2011r.Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

orzekam

podjąć zawieszone Postanowieniem z dnia 19 stycznia 2011r. r. nr OŚ.7624-02/14/10 postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie bydła 123,4 DJP, płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę na dz. nr 85/1 i 85/3 obręb Kromolice, gmina Pogorzela, Inwestora Pana Adama Wachowiaka, zamieszkałego w Kromolicach 68, 63 – 860 Pogorzela,

Uzasadnienie


Na wniosek Inwestora, Postanowieniem z dnia 19 stycznia 2011r. nr OŚ.7624-02/14/10 Burmistrz Pogorzeli zawiesił postępowanie administracyjne w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie bydła 123,4 DJP, płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę na dz. nr 85/1 i 85/3 obręb Kromolice, gmina Pogorzela do czasu przedłożenia uzupełnień do raportu. W dniu 28 stycznia 2011r. Pan Adam Wachowiak złożył wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania albowiem ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania tj. przedłożone zostały przez wnioskodawcę uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w inwestycji.
Burmistrz Pogorzeli uznając, że w niniejszej sprawie spełnione zostały przesłanki podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego orzekł jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2011-01-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional