Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XLII/255/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawa do naliczenia podatku rolnego na 2011 rok.

Uchwała Nr XLII/255/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawa do naliczenia podatku rolnego na 2011 rok.

Numer uchwały: 255
Numer sesji: 42
Rok: 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami)
Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. Obniża się na terenie Miasta i Gminy Pogorzela średnią cenę skupu żyta za 1 kwintal przyjmowaną jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2011 rok z kwoty 37,64 zł za 1 q do kwoty 37,00 zł za 1q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie
Rada gminy jest uprawniona do obniżania średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.
Średnia cena skupu żyta, będąca podstawą do naliczenia podatku rolnego na 2011 r., określona na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 r. wynosi 37,64 zł za 1q.
Proponuje się obniżyć tę cenę z kwoty 37,64 zł do kwoty 37,00 zł tj. o 1,7%. Przy przyjęciu tej ceny podatek rolny na 2011r. wynosić będzie:
1/ dla gruntów gospodarstw rolnych – 92,50 zł za 1 ha przeliczeniowy,
2/ dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego – 185,00 zł za 1 ha fizyczny.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Paulina Bednarek
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2010-10-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional