Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XLII/257/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 października 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

UCHWAŁA Nr XLII/257/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 października 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

Numer uchwały: 257
Numer sesji: 42
Rok: 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art.8 i art.10 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. ) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1.1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych dla środków transportowych wyprodukowanych przed rokiem 2005

1)od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 730 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 874 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.014 zł

2)od ciągników siodłowych i balastowych , o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 1.300 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.524 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.682 zł

3)od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 268zł

4) autobusów, o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 1.122 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.740 zł

2.Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych dla środków transportowych wyprodukowanych w roku 2005 i latach następnych:

1)od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 710 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 860 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 994 zł

2)od ciągników siodłowych i balastowych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a)od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 1.292 zł
b)powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.516 zł
c)powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.672 zł

3)od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 258 zł

4) autobusów, o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 962 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.634 zł

§ 2.1.Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3.Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4.Traci moc uchwała Nr XXXII/203/09 Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 25 listopada 2009 r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2011.

 

                                                                        Załącznik Nr 1
                                                                                              do uchwały Nr XLII/257/10
                                                                                              z dnia  29 października 2010r.
                                                                                              Rady Miejskiej w Pogorzeli
 
 
STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 2 USTAWY
 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
[w tonach]
Stawka podatku w złotych
nie mniej niż
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
stawka podatkowa
[w złotych]
stawka podatkowa
[w złotych]
1
2
3
4

 
Dwie osie
 

12
13
1.224,-
1.224,-
13
14
1.252,-
1.252,-
14
15
1.276,-
1.276,-
15
 
1.304,-
1.568,-

 
Trzy osie
 

12
17
1.224,-
1.224,-
17
19
1.548,-
1.548,-
19
21
1.922,-
1.922,-
21
23
2.128,-
2.128,-
23
25
2.320,-
2.320,-
25
 
2.320,-
2.320,-

 
Cztery osie i więcej
 

12
25
2.128,-
2.128,-
25
27
2.128,-
2.128,-
27
29
2.202,-
2.202,-
29
31
2.202,-
2.504,-
31
 
2.202,-
2.504,-

                                                                                                                                                             Załącznik Nr 2
                                                                                              do uchwały Nr XLII/257/10
                                                                                              z dnia  29 października 2010r.
                                                                                              Rady Miejskiej w Pogorzeli
 
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 4 USTAWY
 

Masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa [w tonach]
Stawka podatku w złotych
nie mniej niż
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
stawka podatkowa
[w złotych]
stawka podatkowa
[w złotych]
1
2
3
4

 
Dwie osie
 

12
18
1.934,-
1.934,-
18
25
1.934,-
1.934,-
25
31
1.934,-
1.934,-
31
 
1.934,-
2.208,-

 
                                                                  Trzy osie
 

12
40
1.934,-
2.054,-
40
 
2.114,-
2.680,-

 
 
 
 
                                                                                              Załącznik Nr 3
                                                                                              do Uchwały Nr XLII/257/10
                                                                                              z dnia 29 października 2010r.
                                                                                              Rady Miejskiej w Pogorzeli
 
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 6 USTAWY
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy)
[w tonach]
Stawka podatku w złotych
nie mniej niż
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
stawka podatkowa
[w złotych]
stawka podatkowa
[w złotych]
1
2
3
4

 
Jedna oś
 

12
18
  318,-        
318,-
18
25
   318,-       
400,-
25
 
   400,-
704,-

 
Dwie osie
 

12
28
318,-
388,-
28
33
766,-
1.042 ,-
33
38
1.042,-
1.580,-
38
 
1.408,-
2.084,-

 
Trzy osie
 

12
38
848,-
1.180,-
38
 
1.180,-
1.526,-

 
 
 
 Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Barbara Wroniak
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2010-10-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional