Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE Dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obory o obsadzie bydła 123,4 DJP, płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę” na dz. nr 85/1 i 85/3 obręb Kromolice, gm. Pogorzela, Inwestora: Pana Adama Wachowiaka, zam. Kromolice 68, 63 – 860 Pogorzela

OGŁOSZENIE Dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obory o obsadzie bydła 123,4 DJP, płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę” na dz. nr 85/1 i 85/3 obręb Kromolice, gm. Pogorzela, Inwestora: Pana Adama Wachowiaka, zam. Kromolice 68, 63 – 860 Pogorzela


Pogorzela, dnia 08.12.2010r.
OŚ.7624-02/12/10


OGŁOSZENIE

Dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obory o obsadzie bydła 123,4 DJP, płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę” na dz. nr 85/1 i 85/3 obręb Kromolice, gm. Pogorzela, Inwestora: Pana Adama Wachowiaka, zam. Kromolice 68, 63 – 860 Pogorzela


Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) Burmistrz Pogorzeli pismem z dnia 08 grudnia 2010r. nr OŚ.7624-02/11/10 zwrócił się z Wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu.
Do Wniosku został dołączony Raport oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2010-12-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional