Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE


Pogorzela, dnia 27.10.2010r

OŚ. 7624-02/10/10

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 79 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Pogorzeli
informuje
w dniu 15 czerwca 2010r. na wniosek Inwestora: Pana Adama Wachowiaka zamieszkałego w Kromolicach 68, 63 – 860 Pogorzela zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku inwentarskiego - obory o obsadzie bydła 123,40 DJP, płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę” na działkach o nr ewidencyjnych: 85/1 i 85/3 położonych w Kromolicach, stanowiących własność Beaty i Adama Wachowiak – zamieszkałych w Kromolicach 68, 63 – 860 Pogorzela.
Do wniosku został dołączony w dniu 28 września 2010r. Raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Każdy ma prawo zapoznać się z treścią raportu, który dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, pokój nr 6 w godzinach otwarcia urzędu, w terminie od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 27 października 2010r. do 29 listopada 2010r. W tym terminie należy składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2010-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional