Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ.7624-02/08/10 Z DNIA 04 PAŹDZIERNIKA 2010r. W SPRAWIE PODJĘCIA ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTARCYJNEGO

OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ.7624-02/08/10 Z DNIA 04 PAŹDZIERNIKA 2010r. W SPRAWIE PODJĘCIA ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTARCYJNEGO


Pogorzela, dnia 04.10.2010r.

OŚ. 7624-02/09/10


OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ.7624-02/08/10 Z DNIA 04 PAŹDZIERNIKA 2010r. W SPRAWIE PODJĘCIA ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTARCYJNEGOPostanowienie

Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

orzekam
podjąć zawieszone postanowieniem z dnia 02 sierpnia 2010r. nr OŚ.7624-02/06/10 postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie bydła 123,4 DJP, płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę na dz. nr 85/1 i 85/3 obręb Kromolice, gmina Pogorzela, Inwestora Pana Adama Wachowiaka, zamieszkałego w Kromolicach 68, 63 – 860 Pogorzela,

Uzasadnienie
Postanowieniem z dnia 02 sierpnia 2010r. nr OŚ.7624-02/06/10 Burmistrz Pogorzeli zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie bydła 123,4 DJP, płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę na dz. nr 85/1 i 85/3 obręb Kromolice, gmina Pogorzela.
W dniu 28 września 2010r. Inwestor Pan Adam Wachowiak złożył Raport o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko i tym samym ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania.
Burmistrz Pogorzeli uznając, że w niniejszej sprawie spełnione zostały przesłanki podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego orzekł jak w sentencji.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2010-10-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional